за нас новини документи учредители дарители публикации галерия контакт
УЧРЕДИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ
Димитровград - най живият паметник на архитектурата
Политици
1Стефан Димитров Димитровкмет
2Ангел Петров НайденовДепутат
3Иво Тенев ДимовПредседател на Общински съвет
4Велизар Илиев ЧолаковПредседател на сесийна група
5Вълчо Великов МитрушевПредседател на сесийна група
6Димитър Стоянов ПетровПредседател на сесийна група
7Димитър Христов ХаджиивановПредседател на сесийна група
8Кирил Андонов АндоновПредседател на сесийна група
9Любомир Колев БогдановПредседател на сесийна група
10Динко Иванов ДрагиевПК Европейски програми и опазване на околната среда и водите
11Катя Ангелова ПееваПК Образование, младежи и спорт
12Маргарита Жекова Симеонова"ПК Култура, вероизповедание и средства за масова информация"
13Митю Вълчев ИвановПК Аграрна политика и земеделие
14Максим Делчев ГосподиновПК Законност и обществения ред
15Петър Томов КръстевПК Икономическа политика и бюджет
16Юлиян Красинов СемерджиевПК Транспорт и съобщение
17Данчо Жеков ДаневЗам.кмет
18Красимир Илчев МиневЗам.кмет
Бизнесмени
1Антон Колев Вълков"Транс Тракия Цимент" ЕООД - Управител
2Ангел Иванов Хинков"Алес" ЕООД - Управител
3Веселин Кирилов Сивинов"Бевърли" ЕООД - Управител
4Веселин Николов Милев"Ти Ви Груп" ООД - Управител
5Вълю Желев Вълев"Гама-Вълю Вълев" ЕТ - Собственик
6Виолета Бонева Узунова"Пролет" ЕООД - Управител
7Ганчо Георгиев Петров"Интериор" ЕООД - Управител
8Гочо Лозев Желев"Амиго-2007 ЕООД - Управител
9Гочо Манолов Жисов"Традекс груп" АД - Изп.Директор
10Георги Петров Касев"Билла България" ЕООД - Управител
11Гина Димова Драганова"Мак-Г" ЕООД - Управител
12Даниел Тошков Господинов"Траконс Комерс" ЕООД - Управител
13Димитър Борисов Белчев"МК-Транс" ЕООД - Управител
14Димитър Стефанов Димитров"Неохим" АД - Изп.директор
15Елана Петрова Георгиева"Марица" ООД - Управител
16Ивайло Йорданов Иванов"ЛОТОС" ООД - Директор Маркетинг и Търговия
17Иван Костов Евлогиев"Компакт Холдинг" ООД - Управител
18Иван Маринов Иванов"МИТ-90" ООД - Управител
19Иван Славов Иванов"Химремонт Волта Стандарт" ООД - Управител
20Инко Димитров Бургелов"Бургелов" ООД - Управител
21Катя Йорданова Генева"ЮНОНА-Катя Генева" ЕООД - Управител
22Манол Ангелов Ангелов"Симат" АД - Изп.директор
23Митко Трендафилов Димитров"Пайнер" ООД - Управител
24Митко Динков Нанчев"Ханди ООД - Управител"
25Недялка Дечева Гочева"Карат-13-НГ ООД - Управител
26Недялка Маринова Георгиева"ЕТ Недялка Георгиева" - Собственик
27Николай Милков Бонин"Бонин Строй 80" ЕООД - Управител
28Панчо Вълков Панев"Климатех АД" - Изп.директор"
29Рени Димова Георгиева"РЕНИ" ООД - Управител
30Слави Михов Нойчев"Волта С" ООД - Управител
31Стоян Михалев Тюйлиев"ТЕЦ Марица 3" АД - Директор
32Тодор Иванов Бояджиев"ТИ ВИ БИ" ООД - Управител
33Тодор Георгиев Ангелов"Протон-90-Ангелов и С-ие" СД - Съдружник
34Христо Русев Колев"Колев" ООД - Управител
35Христо Тончев Колев"ЕТ Христо Колев" - Собственик
Интелектуалци и дейци на културата
1Атанас Ангелов Капралов"ДТ Апостол Карамитев" - Директор
2Анелия Кирева РадеваКДК
3Валери Господинов Добревжурналист
4Весела Георгиева Недковапсихолог
5Георги Йордонов Стойневхудожник
6Делчо Димов Тодоровартист
7Делчо Иванов ДелчевВетеран бригадир
8Димитър Тодоров Беремскижурналист
9Елена Атанасова Георгиева"Исторически музей" - Директор
10Живка Вълчанова Шишкова"Дом музей Пеньо Пенев" - Главен уредник
11Живка Георгиева Динковажурналист
12Иванка Йорданова Данева"Радио Димитровград" - Главен редактор
13Кирил Иванов Георгиевобщественик
14Кольо Георгиев Парушевстроителен инжинер
15Константин Димитров Стайковартист
16Мария Иванова Василева"Тракия Прес ХХІ век" ООД - Управител
17Марияна Иванова Димитроважурналист
18Мария Николова Николовапроектант
19Милена Ангелова Тодевафотограф-художник
20Милко Стефанов Милковжурналист
21Надежда Атанасова Стойнева"Галерия Петко Чурчулиев" - Главен уредник
22Недялко Иванов ДилчевХристиянска реформирана църква
23Николина Иванова УмурскаИсторически музей - Директор
24арх.Нина Георгиева ТанчеваПредседател на дружеството на САП в Хасково
25Петър Кръстев Панчевхудожник
26Румяна Стефанова Първановаградска библиотека
27Сашка и Любен Яневихудожници
28Стефан Петков Чурчулиевхудожник
29арх.Тодор Байрактаровархитект
30Тодор Господинов Бояноврежисьор
31Тодор Христов Ташевадвокат
32Христо Георгиев Паневхудожник
33Христо Цветков Христовжурналист
34Христина Христова Ташевапсихолог
35арх.Янчо Груйчев Апостоловархитект
36Янка Славова Славоваобщественик
Общински служители
1арх.Емилия Димитрова ПеневаГл.архитект на Община Димитровград
2Христо Костадинов ИлиевНачалник отдел инвестиционни дейностти
Младежи
1Мила Атанасова ГеоргиеваСофия - УАСГ
2Владимир Ванчев ПаланковСофия - УАСГ
3Ива Тодорова Бояджиева"Нов Български университет - София Дизайн и Архитектура"
4Бойко Минчев КермекчиевНЦТР
5Николина Георгиева Николова"ЕГ др.Иван Богоров председетел на Общински ученически парламент"
6Радина Тодорова Ангелова"ПМГ Иван Вазов зам.председател на Общински ученически парламент"
7Албена Сашева Тодорова"ПГХХТ Асен Златаров Секретар на Общински ученически парламент"
8Мартин Динчев Господинов"ПГ Димитровград Строителство и архитектура"
9Велина Христова ТашеваЕГ Д-р Иван Богоров
10Станимира Михайлова Кръстева"СОУ Любен Каравелов председател на ученическия съвет"
11Божидар Петков ПетковСОУ Васил Левски