за нас новини документи учредители дарители публикации галерия контакт

Обществено движение Димитровград- най-живият паметник на архитектурата е създадено с цел запазването, реставрирането и поддържането на архитектурните комплекси- Централна градска част- част от бул.България /лице и гръб на улицата/ заключен между бул. Г.С.Раковски и бул.Д.Благоев; и площадът пред читалище Христо Ботев с разположените около него парков и сграден ансамбъл и обявяването им за паметници на културата.
Съвет на представляващите
Председател:
Стефан Димитров Димитровкмет на община Димитровград
Членове:
Владимир Ванчев Паланковстудент УАСГ
Живка Вълчанова Шишковагл.уредник на дом музей П.Пенев
Иван Костов Евлогиевсобственик на Компакт Холдинг
Иво Тенев Димовпредседател на ОС Димитровград
Мария Николова Николовапроектант
Мартин Динчев Господиновученик в ПГ Димитровград- Строителство и архитектура
Милена Ангелова Тодевафотограф-художник
Христо Цветков Христовжурналист
Тодор Христов Ташевадвокат